Słodka Niedziela

6 grudnia 2021
Urszula Kucała

Rodzice naszej szkoły zorganizowali 5 grudnia „Słodką Niedzielę”. Upieczone przez nich ciasta były sprzedawane chętnym mieszkańcom naszej miejscowości po każdej Mszy Świętej. Dochód ze sprzedaży rodzice przeznaczyli na zakup tablicy interaktywnej. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w tę akcję. Dziękujemy Paniom z Rady Rodziców za zorganizowanie tego przedsięwzięcia.

                                                                                                                                                                                     B. Kirzeniewska