Rozdanie nagród w konkursach organizowanych przez SU

6 lutego 2019
Urszula Kucała

W dniu 05.02.b.r. podczas apelu dla klas I – III SP, odbyło się podsumowanie wszystkich akcji i konkursów organizowanych przez Samorząd Uczniowski w pierwszym półroczu r.szkol.2018/2019. Dyrektor Arkadiusz Skiba wręczył dyplomy i nagrody uczniom, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca oraz podziękowania dla klas, które wzięły najliczniejszy udział w różnego rodzaju akcjach i konkursach.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy bardzo aktywnie zaangażowali się we wszystkie akcje i konkursy organizowane przez Samorząd Uczniowski.

Zapraszamy do udziału w kolejnych, jakie będą organizowane w II półroczu.

Teresa Bobowska – Opiekun SU