Rozdanie nagród w konkursach organizowanych przez SU

6 lutego 2019
Urszula Kucała

W dniu 04.02.b.r. podczas apelu dla klas starszych SP, odbyło się podsumowanie wszystkich akcji i konkursów organizowanych przez Samorząd Uczniowski w pierwszym półroczu r.szkol.2018/2019. Dyrektor Arkadiusz Skiba wręczył dyplomy i nagrody uczniom, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca oraz dyplomy dla wyróżnionych klas.

Serdecznie dziękujemy uczniom, którzy bardzo aktywnie zaangażowali się w wszystkie akcje i konkursy organizowane przez Samorząd Uczniowski.

Zapraszamy do udziału w kolejnych, jakie będą organizowane w II półroczu.

Teresa Bobowska – Opiekun SU