ROCZNICA ŚMIERCI OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

7 kwietnia 2022
Urszula Kucała

Dnia 2 kwietnia,  w siedemnastą rocznicę śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II,  w kościele parafialnym w Lipniku zaprezentowany został montaż słowno-muzyczny przypominający postać wielkiego Polaka.

Wzięli w nim udział uczniowie klas I-VIII.

Po zakończeniu, Dyrektor ZPO w Lipniku Arkadiusz Skiba podziękował młodzieży i nauczycielom         za zaangażowanie w przygotowanie tej uroczystości i wyraził nadzieję, że stanie się to corocznym zwyczajem.

Ksiądz Proboszcz Janusz Widur  wspomniał, że obowiązkiem nas starszych, pamiętających postać          i naukę wybitnego Polaka jest przekazywanie jej młodym, dla których czas pontyfikatu Jana Pawła II jest już historią.

U. Bartosiewicz