Publiczna Biblioteka w Lipniku – odwiedziny klasy III

29 października 2021
Urszula Kucała

Uczniowie klasy III odwiedzili Publiczną Bibliotekę w Lipniku.

U. Tułacz-Pieprzyk