Ptasie gniazda- metoda projektów badawczych.

5 czerwca 2020
Urszula Kucała

W klasie II b w czasie trwania nauki zdalnej uczniowie zdobywali wiedzę w sposób praktyczny. Metoda projektu pozwalała wykształcić w uczniach wiele kompetencji, które pozwolą im funkcjonować w dorosłym życiu. Uczniowie pogłębiali wiedzę o ptakach i ich gniazdach. Obserwowali ptaki budujące gniazda. Nie zabrakło części praktycznej a w niej budowania gniazd z różnych materiałów. Gratuluję uczniom ciekawych pomysłów wykonania prac, dużego zaangażowania oraz chęci do pracy.

E. Wilkosz