Przegląd Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych – „Bajania nad Krzyworzeką”

31 października 2022
Urszula Kucała

26.X. b.r. w GOKiS w Wiśniowej odbyło się niezwykłe spotkanie – muzyka, śpiew, gawęda – łączyły starsze i młodsze pokolenia – wszystkich, którym tradycja ludowa jest bliska sercu.

Naszą szkołę w konkursie gawędziarskim – w kategorii młodzieżowej od 10 do 17 lat – reprezentowało dwóch uczniów – Hubert Grabowski z kl. VIII oraz Sławomir Olesek z kl. V b.

Jury, uwzględniając kryteria oceny: wybór tematu, zachowanie ludowego charakteru, czystość gwary, poprawną dykcję, interpretację i gestykulację, ogólny wyraz artystyczny i strój przyznało Sławomirowi Oleskowi miejsce drugie. Uczeń, debiutując w roli gawędziarza, przedstawił tekst o dusiołkach oparty na lokalnych przekazach ludowych autorstwa T. Bobowskiej.

Serdeczne gratulacje dla ucznia i podziękowania dla rodziców za wsparcie w przygotowaniu Sławomira do prezentacji scenicznej.

T. Bobowska