Przed wyborem zawodu

14 stycznia 2018
Urszula Kucała

Zajęcia z doradztwa zawodowego mają szczególne znaczenie w obecnej dobie wyzwań edukacyjnych i zawodowych stojących przed młodym człowiekiem.

W ramach zajęć uczniowie m. in. rozwiązują testy predyspozycji zawodowych, poznają filmy zawodoznawcze, nabywają umiejętności z zakresu komunikacji, autoprezentacji, współpracy w grupie itp. Klasa VII SP już za rok stanie przed wyborem dalszej ścieżki kształcenia, a zatem  informacje – zwłaszcza bezpośrednio od uczniów uczęszczających do średnich szkół mogą być dla siódmoklasistów bardzo przydatne w wyborze swojej kariery edukacyjnej.

11.01.2018 r. na zajęciach z doradztwa zawodowego gościliśmy absolwentki naszej szkoły, obecnie uczęszczające do ZSTE im. M. Reja w Myślenicach i ZS im. ks. J. Tischnera w Dobczycach. Uczennice z chęcią opowiedziały o warunkach przyjęcia do w/w szkół, wymaganiach edukacyjnych, opłatach, pomocy socjalnej, bezpieczeństwie, formach integracji nowych zespołów klasowych polecając wybór swoich szkół. Zaprezentowały też  strony internetowe szkół oraz filmiki reklamowe. Bardzo dziękujemy naszym gościom za odwiedziny.

T.Bobowska