Przed wyborem dalszej ścieżki kariery edukacyjnej

27 stycznia 2020
Urszula Kucała

W dniu 24 stycznia b.r. uczniowie klas ósmych  mieli możliwość spotkania się z  p. mgr Danutą Murzyn – przedstawicielem kadry kierowniczej szkoły w Zespole Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach – nauczycielem matematyki i kierownikiem praktyk. Na spotkaniu zostały omówione kierunki kształcenia w w/w ZS, praktyki /w tym możliwości odbywania ich za granicą – we Włoszech/,  możliwości korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej, rozwijania swoich pasji i zainteresowań na zajęciach dodatkowych. Pani Danuta Murzyn  zachęcała uczniów do wybrania właśnie tej szkoły ze względu chociażby na jej pewnego rodzaju kameralność – każdy z uczniów nie jest anonimowy jak to często bywa w dużych szkołach, a zatem jest dobrze znany dyrekcji i nauczycielom. Na koniec życzyła uczniom trafnego wyboru dalszego kształcenia.

Link do strony w/w szkoły

https://sredniawski.pl/

T. Bobowska