Przed wakacjami – „Bezpieczny Internet” – warsztaty i praktyczne wskazówki

26 czerwca 2022
Urszula Kucała

21.06. b.r. w Szkole Podstawowej w Lipniku p. mgr Monika Wojtal przeprowadziła warsztaty dotyczące bezpiecznego Internetu i bezpieczeństwa podczas wakacji.

Warsztaty dla uczniów miały  za zadanie tak ich przygotować,   by chronili swoją prywatność w sieci, komunikowali się zgodnie z zasadami netykiety, wiedzieli na czym polega zjawisko cyberprzemocy oraz rozumieli konsekwencje wynikające ze spotykania się z osobami poznanymi w sieci.

Cel główny warsztatów to zwiększenie bezpieczeństwa w sieci młodych internautów.

Podczas warsztatów poruszono tematykę rozpoznawania zagrożeń w sieci (problem uzależnień, cyberprzemoc, niebezpieczne treści i kontakty online) oraz sposobów reagowania na nie.

„BEZPIECZNY INTERNET” – PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DLA UCZNIÓW:

– Otwieraj wiadomości tylko od znajomych osób;

– Unikaj klikania nieznanych linków i otwierania załączników w wiadomościach

e-mail;

– Dane osobowe zachowaj tylko dla siebie;

– Zdjęcia udostępniaj tylko znanym i zaufanym osobom;

– Pamiętaj, że osoba po drugiej stronie nie musi być tą, za którą się podaje;

– Szanuj prawa autorskie udostępnianych w sieci plików;

– O niepokojących sytuacjach w sieci powiedz rodzicom lub innej zaufanej osobie dorosłej;

– Szanuj innych użytkowników Internetu;

– Korzystaj z Internetu z umiarem.

                                                       mgr Monika Wojtal

certyfikowany trener programu Debata

                            Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych w Warszawie