Projekt klasy drugiej

17 czerwca 2019
Urszula Kucała
Klasa druga uczestniczyła w projekcie ”Dookoła świata”. Zadaniem uczniów było wyszukanie ciekawostek o wybranym kontynencie oraz wykonanie plakatu. Wszystkie prace zostały ocenione, a uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody.
                                                                                                                                                                        B.Cygan