Projekt Be Brave – młodzi w kulturze

17 września 2018
Urszula Kucała

W dniach 15.09. – 17.09.2018 r. odbyło się pierwsze szkolenie wyjazdowe uczestników projektu w przepięknych wnętrzach pałacu w Janowicach. Zajęcia integracyjne miały na celu uruchamianie wewnętrznego potencjału grupy. Organizatorem szkoleń jest Stowarzyszenie Teatr Nowy z Krakowa. Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Opiekunami grupy szkoleniowej były nauczycielki: p. K. Skiba oraz pedagog szkolny.

T. Bobowska – koordynator projektu