Program profilaktyczny „Debata”

21 czerwca 2022
Urszula Kucała

W dniu 21 czerwca 2022 r. przeprowadzono dla młodzieży uczącej się w klasach: siódmej i ósmej z Zespołu Placówek Oświatowych w Lipniku realizację programu profilaktyki uniwersalnej Debata.

Program Profilaktyczny Debata to program z zakresu profilaktyki alkoholowej, którego celem jest:

– zmniejszenie tendencji do zachowań alkoholowych kreowanych przez młodzież;

– promowanie postaw trzeźwości;

– kształtowanie wśród młodzieży prawidłowych przekonań normatywnych dotyczących alkoholu,

– uświadamianie natychmiastowych i odroczonych konsekwencji używania etanolu,

– kształtowanie trzeźwych obyczajów poprzez ukazywanie atrakcyjnego aspektu zdrowego stylu życia.

 

Młodzież z Zespołu Placówek Oświatowych w Lipniku brała aktywny udział w zajęciach, chętnie zgłaszając się do proponowanych zadań, przede wszystkim do scenek. Mieli wiele ciekawych pomysłów oraz przemyśleń związanych z tematyką zajęć.

Chętnie rozmawiali o swoich obserwacjach spożywania alkoholu przez innych i wynikającymi z tego stratami, jakie ponoszą osoby pijące. Z uwagą słuchali „świadka trzeźwości” – osobę dorosłą, która dobrowolnie nie pije alkoholu, jest abstynentem i dzieli się swoimi doświadczeniami związanymi z taką postawą.

Tego typu spotkanie z interwencją otwiera temat w grupie i umożliwia jego kontynuację w środowisku szkoły i domu rodzinnym.

Na podstawie opisanych wyżej wyników i ocen można przyjąć, że realizacja programu w Państwa szkole przyniesie pozytywne efekty.

Monika Wojtal

certyfikowany trener programu Debata

                            Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych w Warszawie