Program „Klub” – UKS Andrusy Lipnik

20 listopada 2022
Urszula Kucała

W 2022 roku dotację celową na wsparcie działalności statutowej z MSiT „Program Klub” pozyskał UKS „Andrusy” w Lipniku. Środki finansowe są przeznaczone na prowadzenie zajęć sportowych oraz zakup sprzętu sportowego. Zajęcia szachowe prowadzi instruktor gry w szachy P. Andrzej Jaśkowiec, zaś treningi piłkarskie P. Leszek Grzesik. Zakupiono również specjalistyczny sprzęt sportowy dla sekcji szachowej i sekcji piłki nożnej, który przyczyni się do pełniejszej realizacji założonych celów i uatrakcyjnienia prowadzonych zajęć sportowych. Zajęcia odbywają się głównie na obiektach ZPO w Lipniku, piłkarze mają treningi również na Hali Sportowej i Orliku w Wiśniowej.

T. Górka