Program Klub 2019 – UKS Andrusy Lipnik

22 września 2019
Urszula Kucała

Niezwykle cenną inicjatywą Ministerstwa  Sportu i Turystyki w ramach  upowszechniania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania sportu jest Program „Klub”.  Celem Programu „Klub” jest wsparcie działalności prowadzonej przez podmioty funkcjonujące w lokalnych środowiskach sportowych – kluby sportowe. Przedmiotem dofinansowania są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego – wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, organizacja obozów sportowych lub zakup sprzętu sportowego.

W 2019 roku dotację celową w ramach Programu „Klub” otrzymał UKS „Andrusy” w Lipniku. Środki finansowe z MSiT są przeznaczone na  wynagrodzenia dla instruktorów prowadzących treningi piłkarskie dla dziewcząt i chłopców oraz zakup sprzętu sportowego. Dla drużyn chłopców, należących do sekcji piłki nożnej UKS „Andrusy” w Lipniku, zostaną zakupione reprezentacyjne stroje piłkarskie.

T. Górka