Program  „Junior Sport”

2 października 2016
Urszula Kucała

Od września b.r. uczniowie klas IV – VI SP w Lipniku uczestniczą w zajęciach sportowych realizowanych w ramach Projektu „Junior Sport”. Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu na obiektach Szkoły w Lipniku, na Orliku lub Hali Sportowej w Wiśniowej oraz w terenie. Adresaci zadania uczestniczą w różnych formach aktywności ruchowej, głównie są to gry zespołowe. Poznają również różne formy zajęć w terenie m. in. atletykę terenową, gry i zabawy terenowe, etc.

T. Górka