Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP

25 lutego 2020
Urszula Kucała

W dniach 25 – 27 lutego b.r.  ósmoklasiści zmagają się z ostatnim, próbnym  egzaminem z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego, co  pozwoli sprawdzić poziom wiedzy uczniów zdobytej w kolejnych latach edukacji w szkole podstawowej. Arkusze egzaminacyjne są dostosowane do nowej podstawy programowej oraz zgodne wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Próbny egzamin ma również na celu zmniejszenie stresu przedegzaminacyjnego uczniów poprzez oswajanie ich ze specyfiką egzaminu.

T. Bobowska