Podsumowanie projektu „(Nie)zwykła matematyka II edycja 2023/2024”

21 czerwca 2024
Urszula Kucała

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła brała udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „(Nie)zwykła Matematyka II”. Projekt powstał w oparciu o aktualną podstawę programową. Celem głównym  projektu było kształcenie inicjatywy i pomysłowości w rozwiązywaniu problemów, rozwijanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Uczniowie pod opieką U. Kucały, mieli za zadanie wykonać minimum 12 zadań z przygotowanych do tego celu 10 modułów tematycznych. Moduły te zawierały wiele ciekawych zagadnień jak np. Matematyczne Święta Niematematyczne, Matematyka i sztuka czy Gram w matmę. Na lekcjach matematyki, zajęciach wyrównawczych i rozwijających w klasach IV – VI realizowane były zagadnienia z tego projektu. Uczniowie m.in. świętowali Dzień Liczby PI, Dzień Tabliczki Mnożenia, haftowali, składali bryły metodą origami, grali w Rummikub, rozwiązywali zadania przez cały adwent z kalendarza adwentowego i wiele więcej. Projekt pozwolił na rozwijanie zainteresowań, zdolności, kompetencji matematycznych, poprzez zastosowanie metod aktywizujących z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczniów. Angażował uczniów do wykonywania ciekawych zadań uświadamiając uczniom jakie szerokie zastosowanie w praktyce i codziennym życiu ma matematyka. Podczas realizacji projektu uczniowie rozwijali umiejętności społeczne oraz umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania a także argumentowania.

Po zrealizowaniu zaplanowanych działań i jako potwierdzenie zakończenia projektu otrzymaliśmy certyfikat 🙂 W przyszłym roku również będziemy brać udział w projekcie.

U. Kucała