Pierwsza pomoc

21 września 2023
Urszula Kucała

Dnia 15 września dla uczniów z klas I – IV zostały przeprowadzone warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia przygotowała Pani Magdalena Czerwińska- Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Uczniowie dowiedzieli się , jak należy zachować się w sytuacji nieszczęśliwego zdarzenia. Dziękujemy Pani Magdalenie za przeprowadzenie warsztatów.

B.Cygan, B. Kirzeniewska