Pierwsza pomoc w teorii i praktyce

5 marca 2018
Urszula Kucała

W dniu 2 marca 2018r. gościliśmy w naszej szkole panią Katarzynę Szoch – Jędrys – Certyfikowanego Instruktora Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji z grupą uczniów z Gimnazjum w Dobczycach należących do Wolontaryjnej Szkoły Młodych Ratowników. W trzygodzinnych zajęciach teoretycznych i praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy uczestniczyli uczniowie klasy VIa, VIb i VII. Uczniom został zaprezentowany sposób udzielania pierwszej pomocy na fantomie. Chętni uczniowie mogli przećwiczyć wszystkie czynności ratujące życie. Oglądali ciekawe filmy i uczyli się sposobu postępowania w sytuacji zagrażającej życiu człowieka.

Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy uwrażliwi naszych uczniów na potrzeby innych i będą oni umieli zareagować w sytuacji, gdy ktoś będzie potrzebował pomocy.

U. Kucała