PIERWSZA POMOC MEDYCZNA

9 listopada 2022
Urszula Kucała
Dnia 8 listopada, w naszej szkole, odbyły się warsztaty „Szkoły Młodych Ratowników „. Celem ich było nabycie wiedzy i umiejętności w sytuacjach wymagających udzielenia pierwszej pomocy. Organizatorem projektu jest Starostwo Powiatowe w Myślenicach.
W 6 godzinnych zajęciach wzięli udział uczniowie klas piątych oraz klasy siódmej i ósmej.
U. Bartosiewicz