Organizacja pracy od 17 maja 2021

11 maja 2021
Urszula Kucała
Od 17 maja 2021r. organizacja pracy w szkole :
• klasy 1 – 3  pracują stacjonarnie.
• klasy 4 – 8 zaczynają realizować nauczanie hybrydowe według ustalonego harmonogramu, przekazanego rodzicom podczas zebrania lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego , nie później niż do 14 maja.
W dniach 25 (wtorek), 26 ( środa ) i 27 ( czwartek ) maja 2021r. – EGZAMIN ÓSMOKLASISTY. W klasach 1 – 7- wolne od zajęć dydaktycznych.
Od 31 maja 2021r. – wszystkie klasy 1 – 8 przychodzą do szkoły i pracują stacjonarnie.
3 czerwca 2021r. ( czwartek ) Boże Ciało – dzień ustawowo wolny.
4 czerwca 2021r. ( piątek ) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z przyjętym na ten rok szkolny kalendarzem.
Wszyscy uczniowie klas 4-8 odbywający kształcenie na odległość ( hybrydowe ) mogą realizować przyznane zajęcia z pomocy psychologiczno–pedagogicznej w formie zajęć zdalnych lub na terenie szkoły. Pozostaje to do indywidualnego uzgodnienia.
Zarządzenie w załączniku.