Ogólnopolski Konkurs Plastyczny na Dzień Praw Dziecka 2020

16 listopada 2020
Urszula Kucała

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka, który przypada na 20 listopada, dla upamiętnienia 25. rocznicy przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji o prawach dziecka, Rzecznik Praw Dziecka zaprasza uczniów wszystkich szkół podstawowych do udziału w konkursie na najciekawsze prace plastyczne o tematyce związanej z prawami dziecka.

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka to święto szczególne, wypełnione dziecięcą radością i zabawą, które odgrywa przede wszystkim edukacyjną i wychowawczą rolę. Podczas różnych związanych z tym dniem zajęć należy informować dzieci i młodzież, o tym jakie prawa im przysługują oraz do kogo mogą się zwrócić jeśli są łamane.

Każda szkoła może nadesłać maksymalnie trzy prace plastyczne autorstwa uczniów w każdej z kategorii wiekowych (najlepsze zdaniem osób oceniających prace na poziomie szkoły).

Organizatorzy ustalili trzy kategorie wiekowe. Dwie dotyczą szkół podstawowych:

I-IV, kl. V-VIII, jedna przeznaczona jest dla szkół ponadpodstawowych.

Prace będą oceniane osobno dla każdej kategorii wiekowej. Prace mogą być wykonane dowolną techniką i w dowolnym formacie.

Zdjęcia oryginalnych prac uczniów wraz z oświadczeniami rodziców – zgoda na przetwarzanie danych osobowych można nadsyłać do p. Teresy Bobowskiej – koordynatora konkursu /poprzez dziennik elektroniczny/ do 30.11.2020.

Szczegóły konkursu i wzór oświadczenia rodziców w linku.

                                                                                                                                                                                                                                                                  T. Bobowska

Regulamin konkursu