OGÓLNOPOLSKI KONKURS EPICKIE PI

16 marca 2023
Urszula Kucała

Uczniowie naszej szkoły już po raz drugi wzięli udział w ogólnopolskim konkursie „Epickie Pi”. Celem konkursu jest łączenie sztuki i matematyki. Popularyzacja liczby Pi oraz święto liczby Pi. Rozwijanie kreatywności uczniów i wyławianie artystycznych talentów wśród uczniów. Dziewięciu uczniów z klas IV – VIII przygotowało prace w trzech kategoriach:

I malarstwo i rysunek,

II rzeźba,

III pozostałe dziedziny wyrazu artystycznego (np. animacja, kolaż, wiersz, itp., czyli wszystko, co nie jest malarstwem i rysunkiem).

Nasi uczniowie przygotowali: plakaty, rzeźby, a nawet drukowali na drukarce 3D liczbę Pi.

Serdecznie dziękujemy naszym uczniom za chęci i ogromne zaangażowanie.

U. Kucała