Ogólnopolska kampania „Dobrze Cię widzieć”

1 marca 2019
Urszula Kucała

Uczniowie klasy Va wzięli udział w ogólnopolskiej kampanii „Dobrze Cię widzieć” i otrzymali kamizelki odblaskowe. W dniu 1 marca 2019r, w ramach ogólnopolskiego projektu Bezpieczna Droga, uczestniczyli w lekcji wychowawczej pt. „Dobrze Cię widzieć – każdy z nas jest niepowtarzalny”. Lekcja przygotowana została w oparciu o gotowy scenariusz lekcji i filmy animowane dostępne na stronie „Dobrze Cię widzieć”. Zachowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym było punktem wyjścia do wartości i możliwości człowieka jako członka grupy. Uczniowie na tej lekcji poprzez różne metody pracy, budowali pozytywny obraz siebie, poznawali swoje mocne strony i doskonalili umiejętność samooceny.

Mamy nadzieję, że akcja odniesie wymierny skutek w budowaniu świadomości uczniów i w poprawie ich bezpieczeństwa na drodze, co w efekcie pomoże chronić dzieci i młodzież.

Pamiętajcie „Dobrze Was widzieć – każdy z Was jest niepowtarzalny”! Bądźcie widoczni na drodze nosząc odblaski i nie zapominajcie o zasadach bezpiecznego poruszania się po niej.

U. Kucała