Oferta edukacyjna Zespołu Szkół im. ks. J. Tischnera w Dobczycach

1 marca 2020
Urszula Kucała

28.02.b.r. gościem w naszej szkole był kierownik szkolenia praktycznego: mgr inż. Paweł Słowik    – nauczyciel pracujący w ZS im. im. ks. J. Tischnera w Dobczycach.

Zapoznał on uczniów klas VIII z ofertą edukacyjną szkoły. Omówił działalność funkcjonującego w Zespole Centrum Kompetencji Zawodowych. Uczniowie otrzymali ulotki oraz zaproszenie do odwiedzenia szkoły.

Więcej szczegółów dotyczących tegorocznej rekrutacji można znaleźć w linku do strony szkolnej

https://dobczyce.edu.pl/index.php/pl/

T. Bobowska