Narodowe czytanie 2023

25 września 2023
Urszula Kucała
„Dzień był letni i świąteczny. Wszystko na świecie jaśniało, kwitło, pachniało, śpiewało. Ciepło i radość lały się z błękitnego nieba i złotego słońca: radość i upojenie tryskały znad pól porosłych zielonym zbożem: radość i złota swoboda śpiewały chórem ptaków i owadów nad równiną w gorącym powietrzu, nad niewielkimi wzgórzami, w okrywających je bukietach iglastych i liściastych drzew.”  
                                                                        fragment powieści Elizy  Orzeszkowej „Nad Niemnem”  
Uczniowie reprezentujący niemal wszystkie klasy naszej szkoły i nauczyciele: p. Teresa Bobowska, p. Anna Spytek i p. Teofila Górka włączyli się do narodowego czytania powieści „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, którą w tym roku czytała cała Polska. Posłuchaliśmy fragmentów zawierających najpiękniejsze wątki ukazujące się w powieści: historii i tradycji, czasów zrywu niepodległościowego przy usypanym z ziemi kurhanie, nadniemeńskiej przyrody, uczuć między bohaterami – Janem i Justyną i nadniemeńskich krajobrazów. Wsłuchani w  muzykę  Andrzeja Kurylewicza, wyobrażaliśmy  sobie piękną rzekę Niemen – jako symbol upływającego czasu i świadek walk i śmierci powstańców. Wszyscy, czytający uczniowie i nauczyciele otrzymali piękne dyplomy i zakładki do książki z motywami i cytatami z powieści.
                                                                                                                                      A. Spytek