NAGRODA WÓJTA GMINY

25 czerwca 2024
Urszula Kucała

W dniu 24 czerwca 2024 uczeń Filip Kucała został zaproszony do Urzędu Gminy Wiśniowa po odbiór Nagrody Wójta Gminy. Pan Wójt Bogumił Pawlak wręczył Filipowi List Gratulacyjny za wysokie wyniki w nauce i życzył mu dalszych sukcesów.

Serdecznie dziękujemy Panu Wójtowi za ufundowanie nagrody i poświęcony czas.

U. Kucała