Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w naszej szkole

21 lutego 2019
Urszula Kucała

„Mowa nasza, nasz język jest naszym największym skarbem kulturalnym.
Broniąc go, bronimy samej istoty naszej kultury.”
J. Iwaszkiewicz

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to coroczne święto obchodzone 21 lutego. Zostało ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 r. Święto ma służyć promocji języka ojczystego oraz uświadomieniu społeczeństwu, jak ważne jest prawidłowe posługiwanie się językiem ojczystym w życiu codziennym.

Jako młode pokolenie powinniśmy szczególnie dbać o jego kultywowanie, wyrażające się właśnie przez dbałość o poprawność językową naszych wypowiedzi i tekstów pisanych, dlatego nasza szkoła włączyła się bardzo aktywnie w obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Samorząd uczniowski i polonistki p. M. Knapik oraz p. T. Bobowska  przeprowadziły szereg działań mających za zadanie przypomnieć wszystkim uczniom, jak ważny jest szacunek do języka ojczystego i dbałość o jego przetrwanie.

W przeddzień 21 lutego SU zorganizował „ literkową akcję”, dzięki której uczniowie zwrócili uwagę na ten dzień, a w szkole  zrobiło się kolorowo.

Następnie w Dniu Języka Ojczystego najmłodsi uczniowie z klasy II i III SP uczestniczyli w konkursie kaligraficznym o „Złote Pióro Dyrektora Szkoły” oraz tytuł „Mistrza Kaligrafii”, chętni uczniowie z kl. III SP zmagali się z pułapkami ortografii w szkolnym konkursie ortograficznym. Uczniowie klasy 7A zaprezentowali projekty edukacyjne swoim koleżankom i kolegom z klasy równoległej. Obejmowały one tematykę związaną z historią języka polskiego, polskimi noblistami, wymiarami człowieczeństwa, ilustracjami fotograficznymi i recytacją wybranych przez uczniów wierszy rodzimych pisarzy. Na koniec zgromadzeni uczniowie obejrzeli wykład z youtube ś. p. prof. Walerego Pisarka – wybitnego językoznawcy i prasoznawcy – na temat języka polskiego i jego odmian regionalnych. Uczniowie z klas IV – VIII i Gimnazjum rozwiązywali test „Ojczyzna – polszczyzna”. Dla laureatów w/w konkursów przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Ten ważny dzień obchodzony był w szkole po raz pierwszy, a zainicjowane działania będą kontynuowane w kolejnych latach.

T. Bobowska