MAŁOPOLSKI KONKURS MATEMATYCZNY

10 października 2022
Urszula Kucała

W piątek 7 października 5 uczniów klasy ósmej wzięło udział w szkolnym etapie Małopolskiego Konkursu Matematycznego. Po sprawdzeniu zadań prace trzech uczniów: Grzegorza Buckiego, Jolanty Habieda i Karola Bugaja zostały odesłane do Komisji Rejonowej. Test składał się z 17 zadań zamkniętych za 2 i 3 punkty. Za rozwiązanie prawidłowo całego testu uczeń mógł uzyskać 40 punktów. W teście sprawdzane były umiejętności z podstawy programowej dla II etapu edukacyjnego z matematyki. Zadania sprawdzały w szczególności umiejętności takie jak:

1) rozwiązywania zadań problemowych i nietypowych,

2) dostrzegania prawidłowości i formułowania prostych uogólnień,

3) uzasadniania odpowiedzi.

Życzymy naszym uczniom, aby zakwalifikowali się do etapu rejonowego konkursu i dalej rozwijali swoje zdolności matematyczne.

U. Kucała