Małopolski Konkurs Języka Polskiego – etap szkolny

23 października 2022
Urszula Kucała

19.10. b.r. jedenastu uczniów z klas V- VIII pisało szkolny etap  Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego.

I. Tematyka konkursu:

„Trzeba wiedzieć, z czego się wyrasta”

Etap I – „Tyle naraz świata ze wszystkich stron świata”

Etap II – „Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono”

Etap III – „Gdzieś stąd musi być wyjście”

Uczestnicy konkursu musieli się wykazać wysokimi kompetencjami czytelniczymi, umiejętnością wnikliwej interpretacji utworów literackich wskazanych w spisie lektur (w tym na poziomie metaforycznym) oraz tekstów nowych – zacytowanych w arkuszach zadań , samodzielnym wnioskowaniem i poprawnym wypowiadaniem się w różnych formach wypowiedzi pisemnej.

T. Bobowska