Lider Samorządu Uczniowskiego

10 maja 2022
Urszula Kucała

Niezmiernie miło nam poinformować, iż Samorząd Uczniowski ZPO w Lipniku swoimi działaniami zapracował na tytuł „Lidera Samorządu Uczniowskiego” w Ogólnopolskim Konkursie zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Konkurs, trwający od października 2021 roku,  polegał na zrealizowaniu i udokumentowaniu licznych działań na rzecz społeczności szkolnej oraz akcji charytatywnych. Dokumentowanie działań polegało na wysyłaniu sprawozdań i zdjęć poprzez platformę e- learningową Moodle

Samorząd uczniowski stanowi nieodłączną część naszej szkoły. Tworzą go wszyscy uczniowie , którzy posiadają prawo do działania nie tylko w szkole, ale również w środowisku lokalnym. Samorząd nadaje szkole wymiar instytucji demokratycznej i obywatelskiej.

Wszystkim, którzy wsparli działania SU i mają udział w   naszym wspólnym sukcesie serdecznie dziękujemy.

T. Bobowska – Opiekun SU