LAUREAT 2.KONKURSU LITERACKIEGO „PIĘKNO MAŁOPOLSKI SŁOWEM OPISANE”

29 maja 2022
Urszula Kucała

27 maja b.r. w Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu odbył się koncert finałowy 2. Konkursu Literackiego „Piękno Małopolski słowem opisane” połączony z wręczeniem nagród i wyróżnień Laureatom.

Ogłoszony po raz drugi w/w Konkurs Literacki przyniósł plon w postaci ponad pięciuset prac opisujących – prozą i wierszem – piękno Małopolski, jednego z najpiękniejszych i niepowtarzalnych regionów w Polsce.

Analizą, wyborem i oceną nadesłanej na konkurs twórczości literackiej zajęło się Jury w składzie:

  1. Wojciech Kudyba – poeta, prozaik, krytyk, historyk literatury,
  2. Wanda Łomnicka – Dulak – poetka, regionalistka, animatorka kultury, autorka widowisk, pisząca w j. literackim i gwarowym górali nadpopradzkich,
  3. Monika Kurzeja – Kierownik sekcji Dziedzictwa Kulturowego w Nowym Sączu, główny specjalista ds. muzyki ludowej,
  4. Andrzej Zarych – filolog, dziennikarz, Dyrektor MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu,
  5. Janusz Michalik – poeta, animator kultury i teatru w tejże samej Instytucji.

Wiersz ucznia naszej szkoły Jarosława Oleska został wyróżniony przez tak zacne Jury. Laureat konkursu otrzymał dyplom i nagrody rzeczowe z rąk p. Lidii Jagiełki – Różańskiej – Dyrektora Departamentu Generalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Jarosław uczestniczył również w warsztatach literackich z p. Wandą Łomnicką – Dulak. Następnie prezentował, wraz z innymi Laureatami konkursu, swój utwór na scenie przy licznie zgromadzonej publiczności. Wiersz zostanie zamieszczony w wydanym w tym roku almanachu – stanowiącym pokłosie tego konkursu.

Honorowy patronat nad konkursem sprawował Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego.

                                                              T. Bobowska