Laureaci szkolnego etapu 63.Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

28 marca 2018
Urszula Kucała

28.03.2018 r. przeprowadzono  eliminacje szkolne 63.Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

Jury w składzie: p. E. Wilkosz, p. M. Knapik, p. U. Bartosiewicz  dokonało oceny prezentowanych uczestników wg następujących kryteriów:

– dobór tekstów do możliwości wykonawczych recytatora,

– interpretacja utworu,

– kultura słowa,

– ogólny wyraz artystyczny,

przyznając następujące miejsca:

Klasy I – III SP /  kategoria – Wywiedzione ze Słowa/:

  1. Dawid Głąb kl. III SP,
  2. Hubert Grabowski kl. III SP,
  3. Daria Zabłocka kl. III SP;

W kategorii: Recytacja

  1. Jolanta Habieda kl. III SP,
  2. Filip Kucała II SP,
  3. Michalina Burkat kl. II SP.

Klasy IV SP – VI SP /kategoria: Wywiedzione ze Słowa/

1.Tomasz Jasek kl. V SP,

2.Barbara Habieda kl. V SP,

3.Milena Rosiek kl. V SP.

Klasy – IV – VI SP /kategoria: Recytacja/

  1. Kacper Poradzisz kl. V SP,
  2. Michał Lenart kl. IV a SP,
  3. Zuzanna Zabłocka kl. IV b SP;

Klasy VII /kategoria: Wywiedzione ze Słowa/:

1.Patrycja Bajer ;

Klasy VII /kategoria: Recytacja/:

1.Magdalena Murzyn .

Dyrektor ZPO w Lipniku pogratulował zwycięzcom sukcesu i rozdał nagrody książkowe, których fundatorem jest Rada Rodziców.

Wyżej wymienieni uczniowie reprezentować będą szkołę w eliminacjach gminnych.  Odbędą się one w GOKiS 11 kwietnia o godz. 9.00.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy, a zwycięzcom gratulujemy.

T. Bobowska – koordynator szkolny konkursu