Konsultacje dla uczniów klas 1-7

29 maja 2020
Urszula Kucała

Od poniedziałku 01.czerwca 2020r. ruszają konsultacje dla uczniów klas 1-7. W ten sposób stwarzamy możliwość bezpośredniego kontaktu z nauczycielem przedmiotu, w celu indywidualnego lub grupowego spotkania. Konsultacje będą prowadzone z zachowaniem wytycznych GIS i MZ. Jeśli zaistnieje potrzeba dodatkowych konsultacji poza ustalonym grafikiem, uczniowie lub opiekunowie potrzebę taką zgłaszają nauczycielowi.

Harmonogram konsultacji dla uczniów klas 1-7