Konkurs plastyczny skierowany wszystkich uczniów szkół podstawowych

4 lutego 2023
Urszula Kucała

Placówka Terenowa KRUS w Myślenicach informuje, iż uruchomiony został XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamyZadaniem konkursowym jest wykonanie dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej upowszechniane przez Kasę sposoby zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych substancji, m.in. środki ochrony roślin, nawozów i paliw.

Konkurs ten skierowany do wszystkich uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich w celu promowania pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, dlatego też zwracamy się do Państwa z prośbą o rozpropagowanie informacji o konkursie dla dzieci poprzez:

– umieszczenie informacji na oficjalnej stronie szkoły oraz tablicach informacyjnych;

– rozesłanie (przekazanie) informacji do każdego ucznia i rodzica – jeżeli jest taka możliwość za pomocą dziennika elektronicznego.

Tegoroczna XIII edycja Konkursu przeprowadzana jest w dwóch kategoriach wiekowych:

I grupa wiekowa – dzieci z klas 0-3

II grupa wiekowa – dzieci z klas 4-8.

Dnia 31 marca 2023 roku upływa termin złożenia do Placówki Terenowej KRUS w Myślenicach prac plastycznych wraz z załączonym formularzem zgłoszeniowym.

Szczegóły dotyczące konkursu zostały zapisane w regulaminie, który przesyłam w załączeniu i jest również dostępny na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

Dodatkowe informacje na temat konkursu dostępne są również pod numerami telefonów: 12 274 30 53 lub 12 272 37 71, bądź w siedzibie PT KRUS w Myślenicach przy ul. Słowackiego 90 (osoba do kontaktu Anna Szilder).

Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie, gdyż na uczestników czekają dyplomy i cenne nagrody.

Formularz zgłoszeniowy czytaj

Plakat czytaj

Regulamin czytaj