KONKURS MATEMATYCZNY Krakowska Matematyka 2016/2017 „Nad Wisłą”

30 marca 2017
Urszula Kucała

W dniu 24 marca b.r. w Zespole Placówek Oświatowych w Lipniku odbyła się jedenasta edycja Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego „Krakowska Matematyka 2016/2017” dla uczniów klas IV, V i VI z województwa małopolskiego. Konkurs jest organizowany przez Oddział Krakowski Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki z siedzibą w ZSOI Nr 4 w Krakowie ul. Żabia 20. Tegoroczny konkurs skupiony był wokół tematu: „Nad Wisłą”. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Wojewoda Małopolski Józef Pilch

Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa

Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski

Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UJ Włodzimierz Zwonek

Instytut Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Cieszy się on coraz większym powodzeniem wśród uczniów z województwa małopolskiego i nie tylko. W tym roku chęć udziału w konkursie zgłosiło  250 szkół z województwa małopolskiego, łącznie 4517 uczniów:  z klas 4 – 1662, z klas 5 – 1372,  z klas 6 – 1483 uczniów. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 538 uczniów: 187 czwartoklasistów, 162 piątoklasistów oraz 189 szóstoklasistów. Zespół Placówek Oświatowych w Lipniku jest po raz trzeci gospodarzem wojewódzkiego konkursu. Nauczyciel matematyki uczący w tej szkole p. Urszula Kucała jest współorganizatorem tegorocznej edycji konkursu. Do Lipnika przyjechało 45 uczniów wraz z nauczycielami z 21 szkół podstawowych:

ZPO w Krzczonowie, SP w Trzemeśni, SP nr 2 im. Jana Matejki w Kamienicy, SP nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach, SP im. prof. Karoliny Lanckorońskiej w Jasienicy, SP im. K. Makuszyńskiego w Jaworniku, SP nr 4 w Myślenicach, SP nr 2 im. H. Sienkiewicza w Przyszowej, SP w Kasinie Wielkiej, SP nr 1 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lubniu, SP im. Marii Konopnickiej w Trzebuni, SP im. Tadeusza Banachiewicza w Porębie, SP im. Władysława Orkana w Wiśniowej, SP nr 1 im. Jadwigi Królowej w Pcimu, SP Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach, SP nr 3 w Pcimiu, Publiczna SP im. św. Jana Kantego w Łapanowie, SP w Drogini, SP nr 2 w Zespole Szkoły i Przedszkola w Mszanie Górnej, Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zalesiu, SP im. Partyzantów w Lipniku.

Dla pozostałych uczniów z województwa małopolskiego konkurs przeprowadzony został w 7 krakowskich szkołach oraz w Krzeszowicach. Na uczestników konkursu i ich opiekunów czekał poczęstunek.

Celem konkursu jest popularyzacja matematyki i historii Krakowa wśród uczniów szkół podstawowych oraz stworzenie możliwości wykazania się uzdolnieniami matematycznymi. Zadania konkursowe były dostosowane do każdego z poziomów wiekowych. Konkurs przeprowadzony był w formie pisemnej i trwał 75 minut. Najlepsi laureaci z klasy IV, V i VI zdobędą puchar Prezydenta Miasta Krakowa. Pozostali nagrody i dyplomy. Ogłoszenie wyników będzie 20 kwietnia 2017r. na stronie internetowej www.krakowskamatematyka.malopolska.pl lub snmkrak.blogspot.com, wgląd do prac będzie w dniu 24 kwietnia 2017 r.  od 17:00 do 19:00 w Gimnazjum Nr 32, ul. Żabia 20 w Krakowie. Lista laureatów zostanie opublikowana 28 kwietnia 2017 r. na stronie www.krakowskamatematyka.malopolska.pl  lub  snmkrak.blogspot.com.

Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się 17 maja 2017r. o godz. 10:00 w Prywatnej Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Jadwigi ul. Łokietka 60 w Krakowie.

U. Kucała