KONKURS MATEMATYCZNY Krakowska Matematyka 2015/2016 „Jubileusze w Krakowie”

13 marca 2016
Urszula Kucała

W dniu 11 marca b.r. w Zespole Placówek Oświatowych w Lipniku odbyła się dziesiąta edycja międzyszkolnego Konkursu Matematycznego „Krakowska Matematyka 2015/2016” dla uczniów klas IV, V i VI z województwa małopolskiego. Konkurs jest organizowany przez Oddział Krakowski Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki z siedzibą w ZSOI Nr 4 w Krakowie ul. Żabia 20. Tegoroczny konkurs skupiony był wokół tematu: Jubileusze w Krakowie”. Patronat nad konkursem objęli:

Wojewoda Małopolski Józef Pilch,

Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa,

Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski,

Instytut Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego,

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UJ,

Małopolski Kurator Oświaty .

Cieszy się on coraz większym powodzeniem wśród uczniów z województwa małopolskiego i nie tylko. W tym roku chęć udziału w konkursie zgłosiło 219 szkół, łącznie 4466 uczniów: z klas 4 – 1469, z klas 5 – 1689,  z klas 6 – 1308 uczniów. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 445 uczniów. Zespół Placówek Oświatowych w Lipniku jest po raz drugi gospodarzem konkursu międzyszkolnego. Nauczyciel matematyki uczący w tej szkole p. Urszula Kucała jest współorganizatorem tegorocznej edycji konkursu. Do Lipnika przyjechało 31 uczniów wraz z nauczycielami z 16 szkół podstawowych: SP nr 2 w Myślenicach, SP nr 3 w Myślenicach, SP nr 4 w Myślenicach, SP nr 1 w Lubniu, SP w Jasienicy, SP w Bęczarce, SP w Bysinie, SP w Glichowie, SP w Kamienicy, SP w Pcimiu, SP w Wiśniowej, SP w Przyszowej, SP w Roztoce, SP w Trzemeśni, SP w Szczawie i SP w Lipniku. Dla pozostałych uczniów z województwa małopolskiego konkurs przeprowadzony został w 7 krakowskich szkołach oraz w Krzeszowicach. Na uczestników konkursu czekał poczęstunek.

Celem konkursu jest popularyzacja matematyki i historii Krakowa wśród uczniów szkół podstawowych oraz stworzenie możliwości wykazania się uzdolnieniami matematycznymi. Zadania konkursowe były dostosowane do każdego z poziomów wiekowych. Konkurs przeprowadzony był w formie pisemnej i trwał 75 minut. Najlepsi laureaci z klasy IV, V i VI zdobędą puchar Prezydenta Miasta Krakowa. Pozostali nagrody i dyplomy. Ogłoszenie wyników będzie 8 kwietnia 2016r. na stronie internetowej www.tsmat.prv.pl, wgląd do prac będzie możliwy w dniu 11 kwietnia 2016r. (17:00 – 19:00) w Gimnazjum Nr 32 ul. Żabia 20 w Krakowie, lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej 20 kwietnia 2016r.

Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się 18 maja 2016r. o godz. 10:00 w Prywatnej Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Jadwigi ul. Łokietka 60 w Krakowie.

                                                                                                                                      U. Kucała