Komunikat w sprawie etapu wojewódzkiego konkursu Krakowska Matematyka 2019/2020

28 maja 2020
Urszula Kucała

Szanowni Państwo,

ustalenia władz nie przewidują, aby do wakacji uczniowie klas 4-6 wrócili do szkoły, więc nie uda się w tym roku szkolnym zorganizować etapu wojewódzkiego konkursu Krakowska Matematyka 2019/2020. Odbędzie się on w pierwszym dogodnym terminie po wakacjach (we wrześniu lub w październiku).

Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego, będą w klasie programowo wyższej, ale ze względu na obecną sytuację zakres i wymagania nie ulegną zmianie. Szczegóły organizacyjne będą dopracowane przed datą etapu wojewódzkiego i przekazane na stronie internetowej konkursu: www.krakowskamatematyka.malopolska.pl oraz na adresy e-mail opiekunów.

Z poważaniem
Organizatorzy Krakowskiej Matematyki