KÓŁKO SZACHOWE

11 grudnia 2017
Urszula Kucała

Uczniowie Szkoły Podstawowej poznają tajniki gry w szachy w ramach kółka szachowego. W roku szkolnym 2016/2017 w zajęciach uczestniczyła duża grupa uczniów klasy IIIb, zaś w bieżącym roku szkolnym najmłodsi uczniowie SP w Lipniku – uczniowie I klasy.

Zakupiono „duże” szachy i szachownicę demonstracyjną z magnetycznymi bierkami. Takie pomoce dydaktyczne pozwalają łatwiej tłumaczyć zawiłości „królewskiej gry”.

Zajęcia prowadzi Pani Teofila Górka instruktorka gry w szachy. W bieżącym roku szkolnym zajęcia z uczniami klasy I SP prowadzi również  Pani Barbara Cygan.

T. Górka