Kampania No promil. No problem

24 października 2016
Urszula Kucała

Co roku od lat ZPO w Lipniku  uczestniczy w kampanii społecznej „No promil, no problem”

 http://www.bezpromilowo.pl/kamp2016/

 Nasza szkoła edukuje uczniów w ramach profilaktyki antyalkoholowej, promuje trzeźwość i zdrowy styl życia.
Uczniowie m.in. biorą udział w konkursach plastycznych oraz przygotowują plakaty „No promil, no problem”. Odbywają się  lekcje wychowawcze dotyczące profilaktyki uzależnień oraz zagrożeń cywilizacyjnych.
Podsumowaniem kampanii był happening zorganizowany przez klasę V b SP oraz I Gim.. Uczniowie pod opieką lek. wet. Z. Woś – Bierowiec oraz v- ce dyr. J. Paszcza   uczestniczyli w marszu  ulicą prowadzącą od szkoły do skrzyżowania dróg w Lipniku, gdzie w asyście policjantów  rozdawali kierowcom ulotki i broszurki o treści antyalkoholowej.
Małe  dzieci zainteresuje zabawny komiks ze Smokiem Wawelskim w roli głównej, a kierowcom przyda się – taryfikator promilowy.

Ideą marszu jest ostrzeżenie kierowców, by nie wsiadali pod wpływem  alkoholu za kierownicę, a pasażerowie świadomie mówili „NIE” kierowcom pod wpływem alkoholu. Uczniowie rozdawali także „Listy Dzieci do Kierowców”, w których proszą o bezpieczną i zawsze trzeźwą jazdę po naszych wspólnych drogach.

Zdjęcia: Łukasz Janik UGW

T. Bobowska