Kampania Cała Polska Czyta dzieciom z udziałem p. B. Cygan w świetlicy szkolnej

28 stycznia 2018
Urszula Kucała

„(…)Wszyscy jesteście piękni, bo wszyscy potrzebni!(…)”

Cyt. za: J. Porazińska „Baśń o dwunastu  miesiącach”

26.01.2018 r. na zajęciach świetlicowych gościliśmy p. B. Cygan – wych. kl. I SP, która przeczytała dzieciom baśń J. Porazińskiej o dwunastu miesiącach. Następnie dzieci chętnie odpowiadały na pytania związane z tekstem, a później rozwiązywały zadania w grupach. Najaktywniejsi uczniowie otrzymali książeczki – kolorowanki, a pozostali uczestnicy spotkania gadżety szkolne. Dziękujemy p. Barbarze za wsparcie Kampanii CPCD w naszej szkole.

T. Bobowska