„JEDNA JEST POLSKA JAK BÓG JEDEN W NIEBIE” – 101 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

11 listopada 2019
Urszula Kucała

11.11.2019 r. o godz. 9.30 ks. Proboszcz J. Widur odprawił uroczystą Mszę Św. w 101 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. W kazaniu ksiądz podkreślił konieczność propagowania, a często i obrony tradycyjnych wartości. Po zakończeniu Mszy Św. uczniowie Szkoły Podstawowej przedstawili montaż poetycko – muzyczny, przygotowany pod kierunkiem nauczycieli: p. T. Bobowskiej, p. B. Cygan oraz p. J. Paszcza. Oprawą muzyczną zajęli się nasi uczniowie uczęszczający do szkół muzycznych w Myślenicach i Czasławiu.

Konferansjerzy: Mateusz Kuczaj i Kacper Bugaj z kl. VIII A przybliżyli zgromadzonym tragiczne dzieje naszej Ojczyzny uciemiężonej przez zaborców i trudną drogę Polski do odzyskania upragnionej wolności. Słowa poetów: C. K. Norwida, Jana Nepomucena Kamińskiego, Józefa Mączki – najwybitniejszego poety legionowego, ułana II Brygady i żołnierza Polskiej Organizacji Wojskowej, ukazujące niejednokrotnie żołnierski „znój i trud”, apoteozujące posłannictwo legionistów, ale i ukazujące tragizm życia w zniewolonej Polsce, tęsknotę emigrantów za Ojczyzną, na długo pozostaną w pamięci słuchaczy.

Nastrojowe dźwięki muzyki Chopina w wykonaniu ucznia Tomasza Jaska, hymn zagrany na skrzypcach  i altówce przez uczennice Milenę Rosiek oraz Joannę Jasek stanowiły niezwykle piękną oprawę patriotyczną spektaklu tak bardzo ważnego dla wychowania młodego pokolenia, któremu treści historyczne jawią się niejednokrotnie jako zbyt odległe i abstrakcyjne.

Całość spotkania ubarwił występ uczniów klasy III SP w strojach ludowych. Członkowie SU rozdawali przed wejściem do kościoła wykonane przez uczniów kotyliony, flagi, naklejki i okolicznościowe ulotki.

Ks. Proboszcz, dyrekcja ZPO w Lipniku podziękowali nauczycielom i  uczniom za organizację oraz przygotowanie obchodów 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Dziękujemy Pani Zofii Habieda za wykonanie pięknych kwiatów w barwach narodowych.

T. Bobowska