Jan Paweł II – Mój autorytet – konkurs

6 maja 2019
Urszula Kucała

W kwietniu w Szkole Podstawowej im. H. Marusarzówny w Zębie  odbył się Wojewódzkiego Konkurs „Jan Paweł II – mój autorytet”. Celem konkursu było propagowanie wartości chrześcijańskich w procesie wychowania i kształcenia, ale także prezentowanie dzieciom i młodzieży postaci papieża Jana Pawła II jako najwyższego autorytetu moralnego współczesnego świata, jak również eksponowanie związków Papieża z Małopolską, a szczególnie z Podhalem i Tatrami, a także kształtowanie i rozwijanie u uczniów uzdolnień plastycznych oraz literackich. Konkurs było organizowany w trzech formach. Uczniowie mogli nadsyłać swoje prace w formie literackiej, plastycznej lub multimedialnej. Każda z form była podzielona na odpowiednie kategorie wiekowe. Z naszej szkoły w konkursie wzięło udział 8 osób, byli to: Patryk Ralski – 1B; Wiktor Zabłocki – 1B; Liliana Senk – 2; Szymon Skóra – 2; Filip Kucała 3; Maciej Kus 5A; Michał Lenart 5A; Anna Bzowska – 3 gimnazjum. Uczniowie przygotowali bardzo oryginalne prace za co należą im się szczere wyrazy uznania. Ogromnie się cieszymy, że spośród setek prac nadesłanych w konkursie, dwóch uczniów z naszej szkoły otrzymało wyróżnienia, są to: Filip Kucała z klasy III (kategoria praca plastyczna) oraz Szymon Skóra z II klasy (kategoria praca multimedialna). Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród będzie miało miejsce 17 V 2019 o godz. 11:00 w Szkole Podstawowej im. H. Marusarzówny w Zębie. Wszystkim dzieciom z naszej szkoły dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie i pielęgnowanie wartości, które głosił i zostawił nam Wielki Polak jakim był św. Jan Paweł II, zaś laureatom gorąco gratulujemy.

M. Krzysztofek

Wyróżniona praca Filipa

Wyróżniona praca Szymona

Prace uczniów wysłane na konkurs