IX GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY „GENIUSZ MATEMATYCZNY”

7 czerwca 2024
Urszula Kucała

W dniu 7 czerwca 2024r. w Szkole Podstawowej w Lipniku odbył się IX Gminny Konkurs Matematyczny „Geniusz Matematyczny” dla uczniów klas VIII szkół podstawowych z gminy Wiśniowa. W konkursie tym wzięło udział 9 uczniowie ze szkół w Wiśniowej, Węglówce i Lipniku. Autorami zadań konkursowych były: P. Joanna Kowal – nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej w Wiśniowej,  P. Katarzyna Obajtek – nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej w Węglówce i P. Urszula Kucała – organizator konkursu i nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej w Lipniku. Uczniowie musieli wykazać się umiejętnością zastosowania wiedzy matematycznej w praktyce.

Zwycięzcami konkursu zostali:

W tym roku dwa pierwsze miejsca ex aequo przypadły:

I miejsce – Filip Kucała – uczeń klasy VIII Szkoły Podstawowej w Lipniku

I miejsce – Karol Rzońca – uczeń klasy VIII Szkoły Podstawowej w Wiśniowej

II miejsce – Maria Kuchnia – uczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej w Węglówce

III miejsce – Zofia Łabędź– uczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej w Wiśniowej

Konkurs sprawił ogromną radość uczniom i nauczycielom matematyki. Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody ufundowane przez Szkołę Podstawową w Lipniku i Urząd Gminy Wiśniowa. Szkoła, której średnia punktów zdobytych przez uczniów była największa otrzymała statuetkę ufundowaną przez Dyrektora ZPO w Lipniku pana mgr inż. Arkadiusza Skibę. W tym roku statuetka  powędrowała do Szkoły Podstawowej w Wiśniowej. Gospodarz przygotował dla wszystkich uczestników dyplomy, drobne upominki oraz poczęstunek.

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękuję za udział, nauczycielom za pomoc w sprawdzaniu i przeprowadzeniu konkursu. Dziękuję również P. Januszowi Paszcz za opiekę nad uczniami.

Zwycięzcom serdecznie gratuluję.

U. Kucała