INFORMACJA O REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

29 kwietnia 2020
Urszula Kucała

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Lipniku ogłasza rekrutację uzupełniającą dzieci do Przedszkola Samorządowego w Lipniku oraz uczniów do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021.

Wniosek należy pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony  www.zpolipnik.pl

Wnioski  należy składać najpóźniej do 28 kwietnia, w wersji elektronicznej na adres szkoły zpo_lipnik@poczta.onet.pl lub osobiście w sekretariacie szkoły w dni robocze,  pomiędzy godziną 8.00 a 13.00