INFORMACJA DLA RODZICÓW PRZEDSZKOLA

14 lutego 2020
Urszula Kucała

Deklaracje należy złożyć do 21 lutego 2020 r.
Jeżeli dziecko będzie przebywało w Przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie, to do deklaracji należy dołączyć zaświadczenie z zakładu pracy rodziców  (8.00-13.00 w tym czasie dziecko realizuje podstawę programową).
Rodzice, którzy nie potwierdzą w terminie kontynuacji dziecka Komisja rekrutacyjna przyjmie, że dziecko nie będzie dalej uczęszczało do naszej placówki i na jego miejsce przyjmie nowe dziecko.

Deklaracja pobierz