INFORMACJA DLA RODZICÓW

24 marca 2020
Urszula Kucała
  1. W okresie kształcenia na odległość tj. od dnia 25.03.2020 r. do dnia 10.04.2020 r. nauczyciele pracują z uczniami zdalnie, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.
  2. Pracę z uczniami danej klasy koordynuje wychowawca klasy.
  3. Wychowawcy klas i nauczyciele kontaktują się z rodzicami lub uczniami przekazując im stosowne informacje w przyjętej wspólnie z uczniami danej klasy formie, a w szczególności poprzez stronę internetową: http://zpolipnik.pl/ oraz Dziennik elektroniczny – EduDziennik. https://edudziennik.pl/
  4. Nauczyciele i rodzice proszeni są o takie zorganizowanie pracy dzieci, by zachowane były podstawowe zasady higieny pracy ucznia (dotyczy czasu pracy przy komputerze, ilości zadawanych zadań i możliwości poszczególnych uczniów).
  5. Pedagog szkolny udziela rodzicom porad drogą e-mailową.