II Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym rozstrzygnięty!

5 czerwca 2021
Urszula Kucała

Zakończył się II Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym, nad którym Patronat Honorowy sprawował Minister Edukacji i Nauki.

Wg informacji zamieszczonej przez organizatora „konkurs był adresowany   do dzieci w wieku od 11 do 14 lat, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu. Zadanie konkursowe polegało na ułożeniu rymowanki promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci odnoszące się do pracy i zabawy na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzującej wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Tegoroczna edycja poświęcona była jubileuszowi KRUS i przebiegała pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”. Pomimo niełatwego zadania w Konkursie uczestniczyło aż 925 dzieci, ponad czterokrotnie więcej niż rok temu. W swoich rymowankach najmłodsi pisali o 30-leciu działalności KRUS na rzecz poprawy bezpieczeństwa, a także że postrzegają Kasę jako instytucje potrzebną i przyjazną rolnikom, która ich ubezpiecza, wypłaca świadczenia na wypadek zdarzeń losowych oraz organizuje dla dzieci – konkursy, szkolenia, kolonie i turnusy rehabilitacyjne.”

Powołana przez Prezesa KRUS Komisja Konkursowa oceniła rymowanki spełniające wymogi formalne według regulaminowych kryteriów, przyznając im punkty: za zgodność z ideą i tematyką konkursu, za oryginalność i pomysłowość przekazania treści oraz walory językowe.

Z uwagi na duże zainteresowanie Konkursem i wysoki poziom zgłoszonych rymowanek Prezes KRUS dr Aleksandra Hadzik przyznała dodatkowo 30 nagród w postaci smartwatchy.

Rymowanka ucznia naszej szkoły Szymona Skóry z kl. IV znalazła się na 3 miejscu spośród wyróżnionych prac. Laureat otrzyma tę cenną nagrodę od organizatora konkursu.

Pracę ucznia można przeczytać w załączniku.

Serdecznie gratulujemy.

                                                                               T. Bobowska