II Edycja Wiśniowskiego Konkursu Pięknego Czytania

8 maja 2018
Urszula Kucała

8 maja 2018 r.  w 73. rocznicę  zakończenia II wojny światowej
uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w II Gminnym Konkursie Pięknego Czytania. Organizatorami byli: Biblioteka Publiczna w Wiśniowej oraz ZPO w Kobielniku – Stowarzyszenie „Nasz Kobielnik”. Uczniowie prezentowali fragmenty literatury patriotycznej dotyczącej okresu  II wojny światowej.

ZPO w Lipniku reprezentowało 12 uczniów. Z naszej szkoły ucz. B. Habieda z kl. V SP zajęła I miejsce w kat. Szkoła Podstawowa – kl. IV – VI, a T. Jasek z kl. V SP otrzymał wyróżnienie. W kat. kl. VII i Gimnazjum nagrodę główną zdobyła P. Bajer z kl. VII SP  a wyróżnienia N. Kirzeniewska z kl. VII SP i M. Murzyn z kl. VII SP.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za udział w pięknym i pouczającym spotkaniu z trudną literaturą patriotyczną, a zdobywcom nagród i wyróżnień gratulujemy.

T. Bobowska